OO6 OpenELEC 6 r21418 g3f21054 cho WeTek Chơi với video mịn

Đề xuất!