nghiệm MNIGMA 0.3 từ 14.05.2016 để lắp đặt trong NAND trên WeTek.Play

Đề xuất!