Firmware E2 PBNIGMA VX 5.3 NAND từ 30.06.2016 để cài đặt trong bộ nhớ trong với Kodi WeTek.Play 16.1 – Vệ tinh và IPTV thu trên Android OpenELEC Enigma2 và LibreELEC
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

Firmware E2 PBNIGMA VX 5.3 NAND từ 30.06.2016 để cài đặt trong bộ nhớ trong với Kodi WeTek.Play 16.1

Đề xuất!