Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

Firmware E2 PBNIGMA VX 5.3 NAND từ 30.06.2016 để cài đặt trong bộ nhớ trong với Kodi WeTek.Play 16.1

Прошивка E2 PBNIGMA VX 5.3 NAND

Firmware E2 PBNIGMA VX 5.3 NAND

PBNIGMA VX 5.3, NAND phiên bản với Cody 16.1, firmware từ 30.06.2016 để thiết lập bộ nhớ trong có sẵn để tải về.

ChangeLog

30.6.2016
- chuyển sang Kodi v 16.1 cho đến khi 17 sàng lọc 

 

PB 5.3 NAND version with Kodi 17

PBNIGMA VX 5.3

Đề xuất!