Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

Firmware E2 nghiệm MNIGMA 0.3 từ 03.07.2016 được cài đặt trên WeTek.Play sdcard

Firmware E2 nghiệm MNIGMA từ 03.07.2016 để cài đặt trên thẻ SD WeTek.Play

Firmware E2 nghiệm MNIGMA 0.3

3.7.2016
- thức ăn được cập nhật (OSC *, ciefp, thiết lập vhannibal)
3.7.2016
- chính xây dựng lại
- kodi cập nhật da
Прошивка E2 Experimental MNIGMA 0.3

Firmware E2 nghiệm MNIGMA 0.3

Đề xuất!