Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

Firmware E2 nghiệm MNIGMA 0.3 từ 06.07.2016 được cài đặt trên sdcard Chơi WeTek

Firmware E2 nghiệm MNIGMA từ 06.07.2016 để cài đặt trên thẻ SD WeTek.Play

Firmware E2 nghiệm MNIGMA

Firmware E2 nghiệm MNIGMA

6.7.2016
- GStreamer 1.x.x thử nghiệm
CHÚ THÍCH: không được sử dụng trừ khi rất tò mò. Chưa xong, CHỈ dùng để thử nghiệm nội bộ ... 

Firmware E2 nghiệm MNIGMA 0.3 từ 06.07.2016

Firmware E2 nghiệm MNIGMA 0.3 từ 06.07.2016

Firmware E2 nghiệm MNIGMA 0.3 từ 06.07.2016

Firmware E2 nghiệm MNIGMA 0.3 từ 06.07.2016

Firmware E2 nghiệm MNIGMA 0.3 từ 06.07.2016

Firmware E2 nghiệm MNIGMA 0.3 từ 06.07.2016

vbgh

 

Прошивка E2 Experimental MNIGMA 0.3

Đề xuất!