Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

Firmware E2 OpenPLi 4.0 từ 07.07.2016 phải được cài đặt trên thẻ nhớ Wetek.Play

Firmware E2 OpenPLi-4,0-beta-wetekplay-20.160.707 để cài đặt trên máy thu vệ tinh sdcard WeTeK Chơi

Прошивка OpenPLI 4.0 BETA для WeTek Play

firmware OpenPLI 4.0 для BETA WeTek Chơi

 

Đề xuất!