OpenELEC 5.0 với Kodi trên WeTek Phát thử với 36,0 ° E

Đề xuất!