WeTek.Play PBNIGMA VX 5.1 từ 12.03.2016 được cài đặt trên sdcard

12.3.2016
- E2 cập nhật
- cập nhật misc từ dòng chính
- Wetek gst âm thanh releated thứ

Chính thức PBNigma WeTek

 

Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

Đề xuất!