Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

OpenELEC 6 r21214 gad2c0b2 dlya WeTek chơi bởi 18.08.2015

OpenELEC 6 r21214 gad2c0b2 для WeTek Play от 18.08.2015

OpenELEC – Phát triển xây dựng 18.08.2015

biên soạn của tôi OpenELEC-WeTek_Play.arm-6,0-devel-20150818084044-r21214-gad2c0b2 cho WeTek Play trên 18.08.2015

Lần này đã được cập nhật Kodi 15,1 f4dda26 và các thành viên khác của chương trình :

OpenELEC 6 r21214 gad2c0b2 для WeTek Play от 18.08.2015
Firmware Update OpenELEC-WeTek_Play.arm-6,0-devel-20150818084044-r21214-gad2c0b2 cho WeTeK Play để SDCard:
OpenELEC-WeTek_Play.arm-6,0-devel-20150818084044-r21214-gad2c0b2.tar 103.2 MB

OpenELEC 6 r21214 gad2c0b2 для WeTek Play от 18.08.2015

OpenELEC 6 r21214 gad2c0b2 для WeTek Play от 18.08.2015

OpenELEC 6 r21214 gad2c0b2 для WeTek Play от 18.08.2015

OpenELEC 6 r21214 gad2c0b2 для WeTek Play от 18.08.2015

để cài đặt đặt trong một thư mục

\\\\Cập nhật OPENELEC \

khởi động lại WeTek Chơi

Như svn10945 oscam luôn tươi cho Openelec
service.softcam.oscam-r10945.zip 620 KB

OpenELEC 6 r21214 gad2c0b2 для WeTek Play от 18.08.2015

Đề xuất!