OpenELEC 6 r21350 gf13e773 cho WeTek Chơi với Linux mới 3.10.89 cánh tay-vỏ-a9

Đề xuất!