Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

OpenELEC 6 r21350 gf13e773 cho WeTek Chơi với Linux mới 3.10.89 cánh tay-vỏ-a9

OpenELEC 6 r21350 gf13e773 для WeTek Play с новым Linux 3.10.89 arm-cortex-a9

OpenELEC – Phát triển xây dựng 03.10.2015

biên soạn của tôi OpenELEC-WeTek_Play.arm-6,0-devel-20151002193304-r21350-gf13e773 cho WeTek Play trên 03.10.2015

Lần này đã được cập nhật để Amlogic Linux 3.10.89 và mô-đun DVB WeTek

OpenELEC 6 r21350 gf13e773 для WeTek Play с новым Linux 3.10.89 arm-cortex-a9

    Cập nhật Amlogic hạt nhân để 3.10-753dc30 (3.10.89)
    Cập nhật WeTek DVB độc quyền module 20150930
Firmware Update OpenELEC-WeTek_Play.arm-6,0-devel-20151002193304-r21350-gf13e773 cho WeTeK Play để SDCard:
OpenELEC-WeTek_Play.arm-6,0-devel-20151002193304-r21350-gf13e773.tar 105.0 MB

OpenELEC 6 r21350 gf13e773 для WeTek Play с новым Linux 3.10.89 arm-cortex-a9
OpenELEC 6 r21350 gf13e773 для WeTek Play с новым Linux 3.10.89 arm-cortex-a9

để cài đặt đặt trong một thư mục

\\\\Cập nhật OPENELEC \

khởi động lại WeTek Chơi

Đề xuất!