KodiwE2 1.01 - Kodi dưới Mnigma xem TV qua SAT vuplus Plugin

Trong việc tiếp tục chủ đề bắt đầu về xem TV trong tsiftrovogo dưới ENIGMA2 mà không dừng lại ENIGMA2, cho phép bạn tiết kiệm giờ, sử dụng plugin vuplus .

  • Tôi đã kiểm tra trên Mnigma 0.2Mnigma 0.3làm việc.
  • tôi có kinh nghiệm Mã 15Mã 16làm việc.
dự án KodiwE2 - cheats, làm việc với e2

dự án KodiwE2 – cheats, làm việc với e2

 

 

tác giả pcz

Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

Đề xuất!