Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

WeTek Media Player v3 cho Android Amlogic dựa Kodi 16.1 Jarvis

Chúc ngày tốt lành, bạn bè!

mục lục: hiệu suất - thực hiện hỗ trợ các trình duyệt vào lưu trữ tùy chọn
Kodi: hiệu suất - thumbnail tăng tốc tải PR
Thêm chức năng sạch thumbnail - tín dụng cho Koying PR
Tránh memcopy trên mỗi gói demuxer - tín dụng cho Popcornmix PR
[PVR]: sửa tìm kiếm EPG - Krypton backport PR
Kodi: sửa chữa để lưu cài đặt da ngay lập tức sau khi thay đổi PR
Yadifx2 DVD Deinterlacing PR
16.0-Jarvis-WeTekMediaPlayer-v3

16.0-Jarvis-WeTekMediaPlayer-v3

Đề xuất!