LibreELEC настроек sao lưu (tên một chất khí) ALPHA trên 4 vệ tinh với các khuyến Tricolor MPEG2

Đề xuất!