Tải emulator OSCam r11391 EMU r411 752 cánh tay linux gnueabihf libusb для ENIGMA2 и LibreELEC

Скачать эмулятор OSCam r11391 EMU r411 752 arm linux gnueabihf libusb для ENIGMA2 и LibreELEC

Tải emulator OSCam r11391 EMU r411 752 cánh tay linux gnueabihf libusb для ENIGMA2 и LibreELEC

 

Phiên bản này của trình giả lập OSCam r11391 EMU r411 752 biên soạn bởi bộ xử lý ARMv7 cho người nhận để hệ điều hành ENIGMA2, Или OpenELEC LibreELEC

Có gì thêm, Sửa Đổi và Xóa trong OSCam r11391 EMU r411 752:

 • hệ thống BISS tăng cường
 • Thêm chế độ băm Powevu 3 ủng hộ
 • Cập nhật cho PowerVu Crypto-System
 • Thêm Tandberg ECM / EMM xác nhận checksum
 • Fix TANDBERG ECM và emm – Thêm séc giá trị cho các phím ECM mới
 • Fix caid 0910 nDS videoguard 2
 • Sửa chữa cho streamguard caid 0x4AD2
 • Thêm giám đốc (Tandberg) v6
 • Hỗ trợ cho NanoType “EC”
 • Thêm vào “aes_cbc_encrypt” Chức năng để emu
 • Thống nhất Tandberg chìa khóa gọi Chức năng hoạt động
phím AES được chấp nhận theo hình thức này:
T 00 AES XXXXX ... XXXXXX ;
T 01 AES XXXXX ... XXXXXX ;
T 02 AES XXXXX ... XXXXXX ;
T 03 AES XXXXX ... XXXXXX ;
.
.
.
T 1D AES XXXXX ... XXXXXX ;
T 1E AES XXXXX ... XXXXXX ;
T 1F AES XXXXX ... XXXXXX ;

Danh sách chứng minh tuners “arm_v7”, “cánh tay”, “arm_dream”, “solo4k”, “arm_cortex_a9” với “libusb tĩnh”:

 • WeTeK Chơi / WeTeK Chơi 2
 • ARM DreamBox (DMM 900UHD, Mutant HD51 / HD51 AX)
 • 4k Vũ + Solo
 • VENZ K1 (DVB-S2) / VIGICA C100S
 • K1 Cộng với DVB-S2 / KIII Pro DVB-S2 / Kii cho DVB-S2
 • VenBOX iTV04 / Vivobox i3
 • VIGICA C60 / VIGICA C70
 • VS IP015 / VS IP166
 • DS114 / DS115j / DS213j / DS214

Các gói phần mềm bao gồm một tươi SoftCam.Key với các phím nổi tiếng.

Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

Đề xuất!