Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

Tagged: Eutelsat 36A / 36B 36.0 ° E

Eutelsat W4 at 36.0°E

Thiết WeTek Play trên NTV Plus với Eutelsat 36A / 36B 36.0 ° E

Thiết WeTek Play trên NTV Plus với Eutelsat 36A / 36B 36.0 ° E

Thiết WeTek Play trên NTV Plus với Eutelsat 36A / 36B ở một tần số của 36,0 ° E và như vậy để điều chỉnh xem gói NTV Plus với Eutelsat 36A / 36 với bộ thu tần số mong muốn :11785 V SR 2750011823 V SR 2750011862 V SR 2750011900...