Tagged: plugins Kodi


Tải plug-in giả lập OScam 11286 cánh tay libusb emu ssl WeTeK для LibreELEC и OpenELEC

Tải plug-in giả lập OScam 11286 cánh tay libusb emu ssl WeTeK для LibreELEC и OpenELEC

OScam giả lập Plugin 11286 đà điểu ở úc châu 733 для ресивера WeTeK Play - модификация oscam-1.20-unstable_svn-r11286 cánh tay-linux-gnueabihf-webif-dvbapi-libusb-emu733-ssl. Tiếp tục chủ đề của gói truyền hình vệ tinh với chi phí thấp vào thời điểm này của cuộc khủng hoảng. Hiện nay, bao bì đến OScam giả lập 11286 ...

Kiểm tra Tvheadend 4.2 cho WeTek.Play

  Các phiên bản mới của Tvheadend biên soạn 4.2 под ARM Cortex-A9 архитектуру для работы на операционных системах LibreELEC и OpenELEC а именно для использования на спутниковом ресивере WeTeK.Play Напомню что Tvheadend это линуксовый стрим-сервер с поддержкой...