Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

Tagged: Mnigma 2.0

WeTeK Chơi MNIGMA 0.3

WeTeK.Play nghiệm MNIGMA 2.0 15.03.2016 được cài đặt trên sdcard

15.3.2016 – lúc đầu 2.0 giải phóng. Bitbake 1.27.1 đến 1.29.0 compiler: GCC 4.9.2 GCC 5.3.0 busybox: 1.23.2 đến 1.24.1 mãng xà: 2.7.9 đến 2.7.11 openssl: 1.0.2d to 1.0.2f libav to ffmpeg libc update 2.21 đến 2.2.2 libpam 1.1.6 đến 1.2.1 openssh server 6.8p1 to...