Tagged: OpenELEC 6

OpenELEC 6 r21387 gd80b87b cho WeTek Chơi với Linux mới 3.10.90

OpenELEC – Phát triển xây dựng 08.10.2015 biên soạn của tôi OpenELEC-WeTek_Play.arm-6,0-devel-20151008072525-r21387-gd80b87b cho WeTek Play trên 08.10.2015 Tại thời điểm này, chỉ có hai thay đổi: linux: cập nhật kernel amlogic để 3.10-9df7905 (3.10.90) wetekdvb: cập nhật wetek mô-đun dvb độc quyền...

OpenELEC 6 r21372 g6c9a6c5 cho WeTek Chơi với Linux mới 3.10.89 cánh tay-vỏ-a9

OpenELEC – Phát triển xây dựng 04.10.2015 biên soạn của tôi OpenELEC-WeTek_Play.arm-6,0-devel-20151003172409-r21372-g6c9a6c5 cho WeTek Play trên 04.10.2015 Tại thời điểm này một số lượng lớn các thành phần cập nhật nhị phân-addons: sync for isengard xz-5.2.2 libnfs-1.9.8 libssh-0.7.2 bluez-5.35 wpa_supplicant-2.5 cpio-2.12 glibc-2.22 libpng-1.6.18 mesa-10.6.9...

OpenELEC 6 r21350 gf13e773 cho WeTek Chơi với Linux mới 3.10.89 cánh tay-vỏ-a9

OpenELEC – Phát triển xây dựng 03.10.2015 biên soạn của tôi OpenELEC-WeTek_Play.arm-6,0-devel-20151002193304-r21350-gf13e773 cho WeTek Play trên 03.10.2015 Lần này đã được cập nhật để Amlogic Linux 3.10.89 и DVB модуль WeTek Update Amlogic kernel to 3.10-753dc30 (3.10.89) Update WeTek...

OpenELEC 6 r21214 gad2c0b2 dlya WeTek chơi bởi 18.08.2015

OpenELEC – Phát triển xây dựng 18.08.2015 biên soạn của tôi OpenELEC-WeTek_Play.arm-6,0-devel-20150818084044-r21214-gad2c0b2 cho WeTek Play trên 18.08.2015 Lần này đã được cập nhật Kodi 15,1 f4dda26 và các thành viên khác của chương trình : Firmware Update OpenELEC-WeTek_Play.arm-6,0-devel-20150818084044-r21214-gad2c0b2 cho WeTeK Play để SDCard:OpenELEC-WeTek_Play.arm-6.0-devel-20150818084044-r21214-gad2c0b2.tar 103.2...

OpenELEC 6 r21209 g9b9e84e dlya WeTek chơi bởi 18.08.2015

OpenELEC – Phát triển xây dựng 18.08.2015 biên soạn của tôi OpenELEC-WeTek_Play.arm-6,0-devel-20150817201256-r21209-g9b9e84e cho WeTek Play trên 18.08.2015 Lần này đã được cập nhật Kodi 15,1 f4dda26 và các thành viên khác của chương trình : Firmware Update OpenELEC-WeTek_Play.arm-6,0-devel-20150817201256-r21209-g9b9e84e cho WeTeK Play để SDCard:OpenELEC-WeTek_Play.arm-6.0-devel-20150817201256-r21209-g9b9e84e.tar 103.2...

OpenELEC 6 r21180 g15ce945 dlya WeTek chơi bởi 05.08.2015

OpenELEC – Phát triển xây dựng 05.08.2015 biên soạn của tôi OpenELEC-WeTek_Play.arm-6,0-devel-20150805112457-r21180-g15ce945 cho WeTek Play trên 05.08.2015 Hiện nay chúng tôi có một chút trang điểm : Прошивка OpenELEC-WeTek_Play.arm-6,0-devel-20150805112457-r21180-g15ce945 для WeTeK Chơi под SDCard:OpenELEC-WeTek_Play.arm-6,0-devel-20150805112457-r21180-g15ce945.tar 103.2 MB Как всегда свежий Oscam...

OpenELEC 6 r21164 g0fa7209 dlya WeTek chơi bởi 30.07.2015

OpenELEC – Phát triển xây dựng 30.07.2015 biên soạn của tôi OpenELEC-WeTek_Play.arm-6,0-devel-20150730060938-r21164-g0fa7209 cho WeTek Play trên 30.07.2015 Cập nhật đến thời điểm này chạm vào nhiều thành phần, из всех самый интересный но мой взгляд ffmpeg-2.6.4 Прошивка OpenELEC-WeTek_Play.arm-6.0-devel-20150730060938-r21164-g0fa7209 для WeTeK Play...

OpenELEC 6 r21152 gc37b5a7 dlya WeTek chơi bởi 27.07.2015

OpenELEC – Phát triển xây dựng 27.07.2015 biên soạn của tôi OpenELEC-WeTek_Play.arm-6,0-devel-20150727152708-r21152-gc37b5a7 cho WeTek Play trên 27.07.2015 И снова обновился Kodi. На этот раз версия стала Kodi 15.1 RC1 flush renderbuffers when flushing video player Fix broken...

OpenELEC 6 r21142 gcf5efca dlya WeTek of Play 22.07.2015

OpenELEC – Phát triển xây dựng 22.07.2015 biên soạn của tôi OpenELEC-WeTek_Play.arm-6,0-devel-20150722070052-r21142-gcf5efca cho WeTek Play trên 22.07.2015 Thông tin tuyệt vời đã lên đến phiên bản cuối cùng của Kodi 15 Isengard thức, Vì vậy, rất nhiều thay đổi nhỏ : Прошивка OpenELEC-WeTek_Play.arm-6.0-devel-20150722070052-r21142-gcf5efca для WeTeK Play...

OpenELEC 6 r21120 gb726891 dlya WeTek chơi bởi 17.07.2015

biên soạn của tôi OpenELEC-WeTek_Play.arm-6,0-devel-20150716142840-r21120-gb726891 cho WeTek Play trên 17.07.2015 Và do đó, một mới may OpenELEC-WeTek_Play.arm-6,0-devel-20150716142840-r21120-gb726891 : mã: appliance.xml: vô hiệu hóa PVR hơn (EPG) stuff that hurt linux: move CONFIG_PPP to module there is no working pppd/pptpd...