Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

Tagged: firmware Mnigma

Firmware nghiệm MNIGMA 0.3

Tải firmware E2 MNIGMA @ pcz từ 01.11.2016 WeTeK chơi cho người nhận

Tải firmware wetekplay-MNIGMA-0.3-(base_20160514)-modded_by_PcZ-20161101.sdcard để cài đặt và chạy một thẻ nhớ với một máy thu vệ tinh WeTeK Chơi ATTENTION! Chúng tôi đề nghị sử dụng một thẻ Class-hiệu suất cao 10 UHS-I hoặc định dạng tiện ích HPUSBFW! Tất cả các hoạt động với FULL HD nhận của bạn WeTeK Chơi...

Firmware nghiệm MNIGMA 0.3

Firmware nghiệm MNIGMA 0.3 từ 27.07.2016 để cài đặt trong bộ nhớ máy thu nội bộ NAND WeTeK Chơi

Firmware nghiệm MNIGMA 0.3 từ 27.07.2016 для установки во внутреннюю NAND память ресивера WeTeK Play Список изменений в прошивке Experimental MNIGMA 0.3 từ 27.07.2016 27.7.2016 – sys lớn xây dựng lại từ scatch – kodi cập nhật da – thức ăn...

Firmware nghiệm MNIGMA 0.3

Firmware nghiệm MNIGMA 0.3 từ 25.07.2016 để cài đặt trên của người nhận bộ nhớ thẻ WeTeK Chơi

THẬN TRỌNG! Chúng tôi đề nghị sử dụng một thẻ Class-hiệu suất cao 10 UHS-I hoặc định dạng tiện ích HPUSBFW! Tất cả các hoạt động với thu HD ĐẦY ​​ĐỦ của bạn WeTeK Play bạn làm có nguy cơ của riêng bạn, và không ai khác hơn là bạn không thể chịu trách nhiệm về việc thực hiện của bạn...

Firmware E2 nghiệm MNIGMA 0.3 NAND từ 28.06.2016 để cài đặt trong bộ nhớ trong WeTek Chơi

Firmware E2 nghiệm MNIGMA 0.3 từ 28.06.2016 để cài đặt trong bộ nhớ NAND WeTek.Play – đèn flash tươi cần thiết vì không có con đường cập nhật từ phiên bản trước. – ‘Experimentalis really meant; cớ gì rẻ hay đùa, please...

Firmware E2 nghiệm MNIGMA 0.3 từ 27.06.2016 được cài đặt trên WeTek.Play sdcard

Firmware E2 nghiệm MNIGMA từ 27.06.2016 để cài đặt trên thẻ SD WeTek.Play – đèn flash tươi cần thiết vì không có con đường cập nhật từ phiên bản trước. – ‘Experimentalis really meant; cớ gì rẻ hay đùa, please do...

nghiệm MNIGMA 0.3 từ phải được cài đặt trong NAND

nghiệm MNIGMA 0.3 từ 14.05.2016 để lắp đặt trong NAND trên WeTek.Play

nghiệm MNIGMA 0.3 từ 14.05.2016 để lắp đặt trong NAND trên WeTek.Play 14.5.2016 – feeds cập nhật – sửa chữa NAND cho Kodi đầu – tiếp tục sửa chữa OE RC (hoặc nghỉ) Experimental Wetekplay Mnigma 0.3 для установки в NAND 14.05.2016