Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

Tagged: WeTek Media Player

16.0-Jarvis-WeTekMediaPlayer-v1

WeTek Media Player cho Android dựa trên Kodi 16.0 Jarvis

16.0-Jarvis-WeTekMediaPlayer-v1: S8xx hạt nhân là không thể bitstream mà không bị giật hình TrueHD hay DTS-HD tập tin khi 'Amlogic framerate tự động hóa’ được kích hoạt. Cách giải quyết này sẽ vô hiệu hóa này 'tự động hóa framerate’ khi một trong hai định dạng này được truyền thông qua, as a...