WeTek Media Player cho Android dựa trên Kodi 16.0 Jarvis

16.0-Jarvis-WeTekMediaPlayer-v1: S8xx hạt nhân là không thể bitstream mà không bị giật hình TrueHD hay DTS-HD tập tin khi 'Amlogic framerate tự động hóa’ được kích hoạt. Cách giải quyết này sẽ vô hiệu hóa này 'tự động hóa framerate’ khi một trong hai định dạng này được truyền thông qua, hậu quả là bạn sẽ không nhận được hoàn hảo 23.976 đầu ra bởi vì sẽ có một nói lắp mỗi ~ 41 giây. Những người nhạy cảm với các lặp lại này sẽ vô hiệu hóa các lá cờ nhận của tôi là có khả năng giải mã TrueHD / DTS-HD’ trong Kodi và sử dụng kênh PCM đa thay vì.

16.0-Jarvis-WeTekMediaPlayer-v1

16.0-Jarvis-WeTekMediaPlayer-v1

Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

Đề xuất!