Các nút liên kết kinh điển console WeTeK.Play dưới hình ảnh Enigma 2

WeTek RCUChuyển đổi giữa các màu sắc và các con số đi qua báo chí “mũi tên trái” Ông cũng BackSpace.

Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

Đề xuất!