MNIGMA 0.3 des de 14.05.2016 instal·lar de sdcard jugar WeTek.

14.5.2016 MNIGMA 0.3 для устновки на СД Карту WeTek.Play

14.5.2016

- Actualització canals
- més arreglar OE RC (o trencar)
WeTeK Play MNIGMA 0.3

L'obra de WeTeK MNIGMA 0.3

recomanat!