Να διαπερνήσει E2 HDMU 15625 ΟΕ 2636 για εγκατάσταση σε sdcard δέκτη WeTeK Play

Να διαπερνήσει E2 HDMU για εγκατάσταση σε sdcard WeTeK Play

Να διαπερνήσει E2 HDMU για εγκατάσταση σε sdcard WeTeK Play

Απόδειξη на страицу прошивок для WeTeK Play от команды HDMEDIA Universe

ftp telnet
χρήστη : ρίζα
πέρασμα : HDMU

Να διαπερνήσει E2 HDMU για εγκατάσταση σε sdcard δέκτη WeTeK Play

Να διαπερνήσει E2 HDMU για εγκατάσταση σε sdcard δέκτη WeTeK Play

συνιστάται!