ואנחנו נגרום לך אושר

ואנחנו נגרום לך אושר
ואנחנו נגרום לך אושר

ייתכן גם רוצה..