Firmware E2 PBNIGMA VX 5.3 NAND z 16.06.2016 do instalacji w pamięci wewnętrznej WeTek.Play z Kodi 17

PBNIGMA VX 5.3, NAND wersja z Cody 17, firmware od 16.06.2016 do instalacji w pamięci wewnętrznej dostępne do pobrania.

Online aktualizacja E2 PBNIGMA VX 5.3 NAND z 16.06.2016 jest również dostępna.

PB 5.3 NAND version with Kodi 17

PBNIGMA VX 5.3

Zalecane!