Trvá príliš dlho? Close obrazovka načítanie.

Tagged: Jarvis 16.1-RC2