PBNIGMA VX 5.3 BENDA + Kodi 17 iz 28.05.2016 Da instalirate internu memoriju predstava WeTek.

Može li....