Nova verzija od rasporeda tastature iz Openelec daljinski za Mnigma E2

Može li....