โปรดเปิดใช้งาน / กรุณาเปิดใช้งาน JavaScript!
โปรดเปิดใช้งาน / โปรดเปิดใช้ JavaScript![ ? ]

เฟิร์มแว OpenPLi 4.0 จาก 27.06.2016 จะติดตั้งบนการ์ดหน่วยความจำ Wetek.Play

OpenPLi-4.0 เบต้า wetekplay-20160627 สำหรับการติดตั้งใน sdcard

OpenPLI BETA for WeTek

OpenPLi 4.0

แนะนำ!