โปรดเปิดใช้งาน / กรุณาเปิดใช้งาน JavaScript!
โปรดเปิดใช้งาน / โปรดเปิดใช้ JavaScript![ ? ]

เฟิร์มแว E2 OpenPLi 4.0 จาก 22.07.2016 จะติดตั้งบนการ์ดหน่วยความจำ Wetek.Play

เฟิร์มแว E2-OpenPLi 4.0 เบต้า wetekplay-20162207 สำหรับการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม Sdcard WeTeK เล่น

Прошивка OpenPLI 4.0 BETA для WeTek Play

เฟิร์มแว OpenPLI 4.0 BETA для WeTek เล่น

แนะนำ!