ปล่อยตัวรุ่นเสถียรของ XBMC Media Center 13.0 Gotham