โปรดปิด Adblock และสคริปต์บล็อคของคุณเพื่อดูบนเว็บไซต์ของเรา, คุณสามารถดาวน์โหลดสด, การทำงาน, รายการเพลง IPTV ที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงตัวเองสำหรับ 2020!

Tagged: รหัส 15.2


Opentw 5.3 WeTeK

Opentw 5.3 сปกติ Boot иКоди 15.2 สำหรับการติดตั้งในหน่วยความจำ NAND ภายในจาก R @ Xone

เฟิร์มแว OpenATV 5.3 กับ NormalBoot และ Kodi 15.2 สำหรับการติดตั้งในหน่วยความจำภายในเครื่องรับ NAND WeTeK.Play โดย R @ Xone