โปรดเปิดใช้งาน / กรุณาเปิดใช้งาน JavaScript!
โปรดเปิดใช้งาน / โปรดเปิดใช้ JavaScript![ ? ]

Tagged: oscam-ymod v1859 ARMv7 ปริศนา 2

oscam-ymod v1859 ARMv7 ปริศนา 2

เปลี่ยน OSCam บน oscam-ymod v1859 ARMv7 ปริศนา 2 ตัวอย่างสำหรับ Mnigma WeTeK Play หลังจากการ 13.09.2016

เฟิร์มแวใช้ได้ที่ Mnigma. ในขณะที่มีสองตัวเลือกหลักสำหรับเฟิร์มแว Enigma2 Mnigma HD WeTeK เล่นตัวรับสัญญาณ. Mnigma สำหรับการติดตั้ง, ใน SD card ภายนอก (sdcard เพิ่มเติม) และหน่วยความจำภายใน (NAND เพิ่มเติม). ผมใช้รุ่นของการ์ด SD. ใน...