Tagged: Các kênh truyền hình vệ tinh

tin tức hàng ngày của truyền hình vệ tinh

TV transponder Tin tức truyền hình vệ tinh 25 tháng chín 2019

  ASTRA 1KR / 1L / 1M / 1N, 19.2° E. 'Channel 5 (Ukraina)', 'Truyền hình Trung ương', 'Thế giới dành cho trẻ nhỏ (nạn nhân)', 'Trang chủ Int', 'Phim yêu thích', 'Thế giới của series', 'Săn bắn và câu cá quốc tế,', 'Pepper int', 'REN TV Int', 'RTD Ruccky', 'Chanson TV Int',...

tin tức hàng ngày của truyền hình vệ tinh

TV transponder Tin tức truyền hình vệ tinh 06 tháng chín 2019

  astra 4A, SES-5, 4.8° E. ‘Ngoài trời kênh SD’ Tôi rời 12207 V [forums.frocus, Yorick] ASTRA 1KR / 1L / 1M / 1N, 19.2° E. '360 ° Moscow', 'Thế giới dành cho trẻ nhỏ (nạn nhân)', 'Yêu thích', 'Thế giới của series', 'Săn bắn và câu cá’ xuất hiện trên 11568...