Νέα OpenATV 5.3 με τη διπλή εκκίνηση και Cody 16 για να εγκαταστήσετε την εσωτερική μνήμη NAND από R @ xOne

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν....