Tags: OpenATV NAND

Bootlogo voor Enigma 2 OpenPLI OpenATV OpenHDF

Download de firmware E2 Openatv 5.3 NAND с Kodi 16.1 (openspa) WeTek.Play door Raxone

  How to update 1.Extract(uitpakken) zip en copy-bestand (aml_autoscript,logo.img,herstel.img,rootfs.img,u-boot.bin,uImage) op sdcard fat32 geformatteerd. 2.To skip update/change bootloader just don’t put u-boot.bin on sdcard. 3.Uitschakelen en zet sdcard op wetekplay en druk op Reset(onderzijde) vasthouden reset en zet netsnoer(power on) en...