Märkt: OpenATV NAND

BootLogo för Enigma 2 OpenPLI OpenATV OpenHDF

Ladda ner firmware E2 Openatv 5.3 NAND с Kodi 16.1 (openspa) WeTek.Play genom Raxone

  How to update 1.Extract(packa upp) zip och kopiera filen (aml_autoscript,logo.img,återhämtning.img -,rootfs.img,u-boot.bin,uImage) på sdcard fat32 formaterad. 2.To skip update/change bootloader just don’t put u-boot.bin on sdcard. 3.Stäng av och sätta SDCard på wetekplay och tryck Reset(nedre sidan) hålla på återställning och sätta nätsladd(ström på) och...