โปรดเปิดใช้งาน / กรุณาเปิดใช้งาน JavaScript!
โปรดเปิดใช้งาน / โปรดเปิดใช้ JavaScript![ ? ]

เฟิร์มแว E2 PBNIGMA VX 5.3 NAND จาก 30.06.2016 สำหรับการติดตั้งในหน่วยความจำภายในที่มี Kodi WeTek.Play 16.1

Прошивка E2 PBNIGMA VX 5.3 NAND

เฟิร์มแว E2 PBNIGMA VX 5.3 NAND

PBNIGMA VX 5.3, NAND รุ่นโคดี้กับ 16.1, เฟิร์มจาก 30.06.2016 การตั้งค่าหน่วยความจำภายในไม่สามารถดาวน์โหลดได้.

ChangeLog

30.6.2016
- สลับไป Kodi V 16.1 จนกระทั่ง 17 แยกออก 

 

PB 5.3 NAND version with Kodi 17

PBNIGMA VX 5.3

แนะนำ!