ดาวน์โหลดเฟิร์มแว OpenATV 5.3 สำหรับการติดตั้งใน NAND ภายใน WeTek เล่นหน่วยความจำจาก R @ Xone

แนะนำ!