Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

Tải firmware OpenATV 5.3 để lắp đặt trong các NAND nội WeTek chơi nhớ từ R @ Xone

tươi 03.08.2016 chèn Enigma2 Opentw 5.3 для установки во внутреннюю NAND bộ nhớ của máy thu WeTeK.Play từ R @ Xone

Скачать прошивку OpenATV 5.3 для установки во внутреннюю NAND память WeTek Play от R@xOne

Tải firmware OpenATV 5.3 để lắp đặt trong các NAND nội WeTek chơi nhớ từ R @ Xone

 

Đề xuất!