โปรดเปิดใช้งาน / กรุณาเปิดใช้งาน JavaScript!
โปรดเปิดใช้งาน / โปรดเปิดใช้ JavaScript![ ? ]

Tagged: ทดลอง MNIGMA

เฟิร์มแว E2 ทดลอง MNIGMA 0.3 จาก 27.06.2016 จะติดตั้งบน WeTek.Play sdcard

เฟิร์มแว E2 ทดลอง MNIGMA จาก 27.06.2016 สำหรับการติดตั้งใน SD card WeTek.Play – แฟลชสดที่จำเป็นที่มีเส้นทางการปรับปรุงไม่มีจากรุ่นก่อนหน้านี้. – ‘การทดลอง’ มีความหมายจริงๆ; ข้อแก้ตัวไม่ถูกหรือเรื่องตลก, โปรดทำ...