Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

Tagged: nghiệm MNIGMA

Firmware E2 nghiệm MNIGMA 0.3 từ 27.06.2016 được cài đặt trên WeTek.Play sdcard

Firmware E2 nghiệm MNIGMA từ 27.06.2016 để cài đặt trên thẻ SD WeTek.Play – đèn flash tươi cần thiết vì không có con đường cập nhật từ phiên bản trước. – ‘Experimental’ is really meant; cớ gì rẻ hay đùa, please do...