โปรดเปิดใช้งาน / กรุณาเปิดใช้งาน JavaScript!
โปรดเปิดใช้งาน / โปรดเปิดใช้ JavaScript![ ? ]

Tagged: Mnigma 2.0

WeTeK เล่น MNIGMA 0.3

WeTeK.Play ทดลอง MNIGMA 2.0 15.03.2016 ที่จะติดตั้งใน sdcard

15.3.2016 – แรกเริ่ม 2.0 ปล่อย. Bitbake 1.27.1 ไปยัง 1.29.0 ผู้รวบรวม: GCC 4.9.2 เพื่อ GCC 5.3.0 busybox: 1.23.2 ไปยัง 1.24.1 หลาม: 2.7.9 ไปยัง 2.7.11 OpenSSL: 1.0.2d to 1.0.2f libav to ffmpeg libc update 2.21...