โปรดเปิดใช้งาน / กรุณาเปิดใช้งาน JavaScript!
โปรดเปิดใช้งาน / โปรดเปิดใช้ JavaScript![ ? ]

Tagged: เฟิร์มแว Enigma2

Opentw 5.1

Opentw 5.1 наลินุกซ์ 3.10.93 สำหรับ WeTeK.Play

แน่นอนฉันไม่ได้เป็นแฟนของ enigma2 แต่กฎการใช้งาน, และเร็ว ๆ นี้เราจะเห็นลินุกซ์ใหม่ OpenATV 3.10.93. และโดยวิธีการมากเกินไป PBNigma เป็นกิ่งตอนออกไปสร้างตัวแปลงสัญญาณดั้งเดิมและทางเลือก. รอคอยมานานและตอนนี้...