Hãy tắt adblock và kịch bản của bạn chẹn để xem Trên trang web của chúng tôi, bạn luôn có thể tải về tươi, đang làm việc, playlists IPTV có liên quan và tự động cập nhật cho 2020!

Tagged: firmware Enigma2


Opentw 5.1

Opentw 5.1 Linux 3.10.93 cho WeTeK.Play

Tôi chắc chắn không phải là một fan hâm mộ của enigma2 nhưng nguyên tắc hoạt động, và chúng tôi sẽ sớm nhìn thấy một linux mới OpenATV 3.10.93. Và bằng cách này, quá PBNigma bây giờ tách ra để xây dựng một codec thông thường và thay thế. Chờ đợi từ lâu và bây giờ...