emulator OSCam 11390 đà điểu ở úc châu 741 ARMv7 ENIGMA2 и для LibreELEC

Đề xuất!