Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

Tagged: amcodec

OpenELEC 8.0 tên một chất khí

New OpenELEC 8.0 Krypton với amcodec chỉnh từ @codesnake

  New OpenELEC WeTek Chơi 8.0 devel 20160530003635 r22748 geb86a4f xây dựng @codesnake OpenELEC 8.0 với các bộ giải mã amcodec chỉnh cho Kodi 17 tên một chất khí . kiểm tra firmware, và rất thú vị, tất cả các vấn đề với các bản ghi huỷ đăng ký vào diễn đàn.   mới (tinh khiết)...