Tagged: trò chơi

trò chơi Android với một gamepad làm việc trên một hộp truyền thông g18ref

trò chơi Android với một gamepad làm việc trên một phương tiện truyền thông xử lý hộp g18refs Amlogic 8726MX. Tay chơi game có thể được kết nối với máy thu qua Wi-Fi Android, Bluetooth, USB giao diện. Lựa chọn nào là tốt nhất? Mọi người đều có sở thích và thị hiếu của riêng họ. Многие...