Tagged: Linux 3.10.93


Opentw 5.1

Opentw 5.1 Linux 3.10.93 cho WeTeK.Play

Tôi chắc chắn không phải là một fan hâm mộ của enigma2 nhưng nguyên tắc hoạt động, và chúng tôi sẽ sớm nhìn thấy một linux mới OpenATV 3.10.93. Và bằng cách này, quá PBNigma bây giờ tách ra để xây dựng một codec thông thường và thay thế. Chờ đợi từ lâu và bây giờ...